1-masala: moddalarning massa ulushlarini bilgan holda kimyoviy formulasini aniqlash.

Fosforning oksidlaridan birida uning massa ulushi 43,7% ga teng. Agar ushbu modda bug’ining havoga nisbatan zichligi 9,8 ga teng bo’lsa unda ushbu oksidning molekulyar formulasini aniqlang.

Yecilishi.

Birikmaning formulasini quyidagicha yozish mumkin: PxOy.
Masalani echish uchun X va Y larning qiymatlarini aniqlash kerak. Buning uchun fosfor va kislorodning massa ulushlarini ularning atom massalariga bo’lish hamda ularning nisbatlarini aniqlash kerak.

Bu yerda kislorodning massa ulushi w(O)= 100-43,7=56,3 ga teng.

X:Y:Z= 47,3/31: \dpi{80} \bg_white \frac{56,3}{16}= 1,4:3,5= 2:5                  X:Y:Z=\dpi{80} \bg_white \frac{47.3}{31}:  1,4:3,5= 2:5

Oksidning eng oddiy formulasi P2O5. Uning molekulyar massasi 2ž31+ 5ž16= 142 g/molga teng.  Oksidning molekulyar massasi esa M(PxOy)= D(havo) žM (havo)= 9,8 ž29= 284 g/mol.

Demak, oksidning haqiqiy formulasi 2 marta ko’paytirilganiga teng ekan – P4O10

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *